Royal Land Phiên bản Odoo 15.0-20220103

Thông tin về Royal Land một ứng dụng của Odoo, hệ thống ERP mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
CRM
Theo dõi quy trình quản lý tiềm năng và đóng cơ hội
Trang web
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Kho vận
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Mua hàng
Đơn mua hàng, nhà cung cấp và các thỏa thuận
Dự án
Organize and plan your projects
thương mại điện tử
Bán sản phẩm của bạn online
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Ngày nghỉ
Allocate PTOs and follow leaves requests
Tuyển dụng
Theo dõi quy trình tuyển dụng của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Employee Progress Ratio based on Opportunity
Employee Progress Ratio based on Opportunity
Payment Approvals
This modules enables approval feature in the payment.
Odoo 15 Full Accounting Kit
Asset and Budget Management, Accounting Reports, PDC, Lock dates, Credit Limit, Follow Ups, Day-Bank-Cash book reports.
CRM Claim Management
This plugin helps to manage after sales services as claim management
Create Task from Lead
This odoo apps helps user to easily create new task with deadline and project name directly from lead.
Attendances Checkin Location
Check-in with location.
CRM Dashboard
CRM dashboard module brings a multipurpose graphical dashboard for CRM module and making the relationship management better and easier
Service Desk
Process addon for the Website Service Desk application.
Exam Management for Education ERP
A Module For Exams Management Taken In School
Generic Request
Incident management and helpdesk system - logging, recording, tracking, addressing, handling and archiving issues that occur in daily routine.
Generic Tag
Generic tag management.
Helpdesk Management
Helpdesk
Hotel Management V15
Hotel Management Application for odoo 15
Knowledge
Library Management for Education ERP
A Module For Library Management For School
Send Message Composer
The tool to always open a full composer on the button 'Send a Message'
Bảo trì
Theo dõi thiết bị và quản lý các yêu cầu bảo trì
Management System
Project Dashboard
Detailed Dashboard View for Project
Purchase Request
Use this module to have notification of requirements of materials and/or external services and keep track of such requirements.
School
Attendance Management
A Module For Attendance Management In School
Evaluation Management for Education ERP
A Module For Evaluation Management In School
School Event Management for Education ERP
A Module For Event Management In School
Fees Management for Education ERP
A Module For Fees Management In School
Transport Management for Education ERP
A Module For Transport & Vehicle Management In School
Base Dynamic Approval
Sale Dynamic Approval Sale Order Dynamic Approval Expense Dynamic Approval Account Dynamic Approval Invoice Dynamic Approval Bill Dynamic Approval Invoice Approval Process Bill Approval Payslip Dynamic Approval Purchase Dynamic Approval Odoo
Popup Message
create Success, warnings, alert message box wizard,success popup message app, alert popup module, email popup module odoo
Timetable Management
A Module For Timetable Management In School
Web: Odoo Debug Mode
Web: Odoo Debug Mode allows you to enable debug mode with just a click.
eLearning
Quản lý và xuất bản nền tảng eLearning
Các sự kiện
Công khai thông tin sự kiện, bán vé
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Lịch
Lịch trình gặp mặt nhân viên
Đội phương tiện
Quản lý phương tiện của bạn và theo dõi chi phí vận hành
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Chat Trực tuyến
Trò chuyện với khách truy cập trang web của bạn
Khảo sát
Tạo khảo sát và phân tích câu trả lời
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Chấm công
Kiểm soát việc ra vào của nhân viên
SMS Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi SMS
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A
Quản lý Kỹ năng
Quản lý kỹ năng, kiến thức và lý lịch của nhân viên của bạn
Đăng tuyển công việc trên web
Quản lý quá trình tuyển dụng online của bạn
Hợp đồng lao động
Cổng thanh toán Paypal
NCC dịch vụ thanh toán: Triển khai Paypal
Dịch vụ thanh toán Stripe
NCC dịch vụ thanh toán: Triển khai Stripe

Đã cài đặt bản nội địa / Hệ thống tài khoản

Hệ thống tài khoản đa ngôn ngữ
Kế toán Việt Nam